Aantal fysieke winkels Nederland grafiek

JaarFysieke winkels
201097.055
201196.571
201295.623
201393.344
201490.640
201590.039
201689.477
201787.697
201887.020
201985.921
202084.138
202183.157
202283.770
202382.124

Aantal fysieke winkels in Nederland

In de afgelopen jaren heeft Nederland een interessante ontwikkeling doorgemaakt wat betreft het aantal fysieke winkels. Aan de hand van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het mogelijk een duidelijk beeld te schetsen van deze veranderingen. Deze gegevens zijn van groot belang voor marktanalyses en strategische planningen voor bedrijven zoals 1folders.nl.

Afnemende aantallen sinds 2010

In 2010 telde Nederland nog 97.055 fysieke winkels. Deze aantallen vertoonden in de daaropvolgende jaren een gestage daling. In 2011 was er een lichte daling naar 96.571 winkels. Het jaar 2012 liet een verdere afname zien met 95.623 winkels. Deze trend zette door in 2013 met 93.344 winkels, waarna in 2014 een aantal van 90.640 winkels werd bereikt.

Stabilisatie en lichte schommelingen

Tussen 2015 en 2017 leek er een soort stabilisatie plaats te vinden. In 2015 waren er 90.039 winkels, slechts een kleine afname vergeleken met het voorgaande jaar. Het jaar 2016 zag een verdere daling naar 89.477 winkels, gevolgd door een aanzienlijker afname in 2017 naar 87.697 winkels.

Recente jaren en de pandemie-effecten

De periode vanaf 2018 toont een interessante dynamiek. In 2018 waren er 87.020 winkels. Het jaar 2019 liet een verdere afname zien naar 85.921 winkels. Echter, met de komst van de pandemie in 2020, versnelde de afname aanzienlijk naar 84.138 winkels. In 2021 was er een lichte stabilisatie met 83.157 winkels, maar in 2022 nam het aantal weer toe tot 83.770 winkels. Echter, in 2023 werd een verdere daling opgetekend naar 82.124 winkels.

Conclusie: belang voor marktstrategieën

Deze fluctuaties en trends in het aantal fysieke winkels in Nederland zijn cruciaal voor bedrijven en retailers om te begrijpen. Ze bieden inzichten in consumentengedrag, marktdynamiek en economische omstandigheden. Voor een platform als 1folders.nl zijn deze inzichten essentieel om effectief in te spelen op consumentenbehoeften en markttrends.