Algemene voorwaarden 1Folders.nl

Definities

 • "Website" verwijst naar 1Folders.nl.
 • "Gebruiker" omvat iedereen die de website bezoekt.
 • "Diensten" betreft alle services die door de website worden aangeboden.
 • "Inhoud" slaat op alle informatie, teksten, afbeeldingen en andere materialen op de website.

Toepasselijkheid

 • Door de website te gebruiken, accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden.

Gebruik van de Website

 • Gebruikers mogen de website alleen gebruiken voor legitieme doeleinden.
 • Het is niet toegestaan de website te gebruiken voor illegale activiteiten of activiteiten die schade kunnen toebrengen aan de website of derden.

Intellectuele Eigendomsrechten

 • Alle inhoud op de website is eigendom van 1Folders.nl, tenzij anders vermeld.
 • Het kopiëren, reproduceren of verspreiden van enige inhoud zonder toestemming is verboden.

Aansprakelijkheid

 • Hoewel we streven naar accurate en actuele informatie, garandeert 1Folders.nl niet dat de inhoud op de website altijd correct of up-to-date is.
 • 1Folders.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de website.

Links naar Derden

 • Onze website kan links bevatten naar externe sites. 1Folders.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze externe sites.

Wijzigingen in de Voorwaarden

 • 1Folders.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de voorwaarden te controleren op updates.

Toepasselijk Recht

 • Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Contact

 • Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen.