Populariteit Sinterklaas

De Pietendiscussie speelt al heel wat jaren en is van invloed op de populariteit van het Sinterklaasfeest. Tel daarbij op de pandemie en lockdowns van de afgelopen jaren en de huidige financiële crisis.

Wordt 5 december eigenlijk nog gevierd? “Van mij hoeft het niet meer”, zegt de één. “Het is en blijft een heerlijk Hollands feest voor jong en oud!”, zegt de ander. Wat is de houding van de Nederlander ten aanzien van Sinterklaas nu precies?

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

  • 46% van de Nederlanders viert dit jaar Sinterklaas
  • Sinterklaas is het meest populair onder 30- tot 39-jarigen en onder gezinnen met kinderen tot 12 jaar
  • Sinterklaas is het meest populair onder part-time werkenden en hoogopgeleiden
  • Sinterklaas is het meest populair in Zuid-Nederland
  • In 99% van de gevallen wordt Sinterklaas gevierd met cadeautjes
  • 21% van de Nederlanders heeft minder zin in Sinterklaas dan een jaar geleden
  • Populariteit Sinterklaas is het sterkst gedaald onder jongeren tot 30 jaar
  • 28% van de Nederlanders heeft dit jaar een lager budget voor Sinterklaas
  • Vrouwen houden hun hand sterker op de knip dan mannen
  • 13% van de Nederlanders geeft aan Sinterklaas dit jaar in een kleiner gezelschap te vieren 

46% van de Nederlanders viert Sint

Bijna de helft van de Nederlanders geeft aan zeker te weten Sinterklaas te gaan vieren dit jaar (46%). Onder 13% van de Nederlanders heerst er nog twijfel: ze weten nog niet of ze 5 december gaan vieren. Bijna een kwart (23%) geeft aan nooit iets te doen aan pakjesavond en 18% geeft aan dit jaar niets te gaan doen aan Sint.

Viert Nederland Sinterklaas

Het zijn, niet onverwachts, vooral die 30- tot 39-jarigen die Sinterklaas vieren (68%). Onder de 50- tot 59-jarigen ligt dit percentage op slechts 28%.

Percentage dat Sinterklaas viert

Kijkend naar de gezinssamenstelling van de deelnemers, blijken het vooral de gezinnen met kinderen tot 12 jaar te zijn waar het Sinterklaasfeest het meest populair is: 86% van heen gaat het vieren.

Percentage dat Sinterklaas viert

Sint vooral populair onder part-timers, hoogopgeleiden en in Zuid-Nederland

Lettend op de arbeidsparticipatie, valt op dat het vooral de part-time werkenden zijn die liefhebbers van Sinterklaas zijn: 59% van de part-timers viert 5 december.

Percentage dat Sinterklaas viert

De populariteit van 5 december lijkt op te lopen naarmate het opleidingsniveau van de respondenten toeneemt: 58% van de hoogopgeleiden viert Sint, terwijl dit percentage onder laagopgeleiden op slechts 35% ligt. De laagopgeleiden zijn degenen met het hoogste percentage die nooit iets aan Sinterklaas doen (29%).

Percentage dat Sinterklaas viert

In Zuid-Nederland wordt 5 december het meest vaak gevierd: 57% van de Zuid-Nederlanders maakt er een feestje van. In West-Nederland ligt dit percentage met 39% het laagst.

Percentage dat Sinterklaas viert

Sinterklaas wordt gevierd met cadeautjes

Degenen die aangeven dit jaar Sint te gaan vieren, doen dit vrijwel allemaal (99%) met cadeautjes.

Vieren de Nederlanders Sinterklaas

Populariteit 5 december daalt

Sinterklaas heeft ten opzichte van vorig jaar aan populariteit ingeleverd. Ruim 1 op de 5 Nederlanders die wel eens Sinterklaas viert, geeft aan dit jaar minder zin in 5 december te hebben dan een jaar geleden (21%).

Is Sinterklaas minder populair

Het zijn vooral de jongeren tot 30 jaar en de 50- tot 59-jarigen die aangeven minder uit te kijken naar Sinterklaas dan vorig jaar (respectievelijk 26% en 24% van degenen die wel eens Sint vieren).

Wijziging in populariteit Sinterklaas

Bij ruim een kwart gaat de hand op de knip

Zo’n 28% van de Nederlanders geeft aan dit jaar een lager budget voor 5 december te hebben dan vorig jaar. Vooral vrouwen lijken de hand op de knip te houden. Een op de drie vrouwen zegt minder geld aan Sint te willen besteden (33%). Bij de mannen bedraagt dit percentage 22%.

Lager budget

Lettend op de gezinssituatie van mensen, blijken het vooral de gezinnen met kinderen tussen de 13 en 17 jaar te zijn, die minder kunnen of willen besteden aan pakjesavond. Van hen is bijna 40 procent van plan om dit jaar minder geld te besteden.

Lager budget dan vorig jaar

Sint wordt niet in kleiner gezelschap gevierd

Ongeveer een op de zeven Nederlanders die wel eens Sint viert, geeft aan 5 december dit jaar in een kleiner gezelschap te vieren dan vorig jaar (13%). Bijna driekwart van de Nederlanders is het hier niet mee eens: zij vieren Sinterklaas niet in een kleiner gezelschap (73%). Veertien procent van de Nederlanders weet nog niet in welk gezelschap zij Sint gaan vieren.

Sinterklaas gezelschap

Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is in november 2022 uitgevoerd in opdracht van Aanbiedingenfolders.nl en in samenwerking met Panelwizard. Aan de hand van een online survey zijn 1013 Nederlanders boven de 18 jaar ondervraagd. Het verkrijgen van inzicht in de houding van Nederlanders ten aanzien van het Sinterklaasfeest, was het doel van het onderzoek.

De samenstelling van de groep respondenten vormde een goede afspiegeling van de Nederlandse samenleving. Er is rekening gehouden met het geslacht van de deelnemers, hun leeftijd, gezinssituatie, arbeidsparticipatie, opleidingsniveau en regio van herkomst.